Trang ch峄 Th岷 B脿i vi岷縯 膽瓢峄 d谩n nh茫n "m么 t么 gi岷 t峄慶"

m么 t么 gi岷 t峄慶

0 4002

H漂峄歂G D岷狽 C脕CH CH峄孨 MUA M脭 T茽聽GI岷 T峄怌 M峄欼 NH岷

B脿i vi岷縯 n脿y s岷 ph芒n t铆ch cho c谩c b岷 l峄盿 ch峄峮 c谩c lo岷M么 t啤 膽i峄噉n贸i chung,聽m么 t啤 gi岷 t峄慶 n贸i ri锚ng. 峄 膽芒y聽m矛nh s岷 n贸i s芒u v峄 M么 t啤 gi岷 t峄慶 b谩nh r膬ng lo岷 th么ng d峄g nh岷 膽瓢峄 s峄 d峄g hi峄噉 nay. V峄 vi峄嘽 s峄 d峄g 膽峄檔g c啤 gi岷 t峄慶 ch峄 y岷縰 v岷玭 l脿 lo岷 膽i峄噉 谩p 3 pha 380VAC, b锚n c岷h 膽贸 v岷玭 th么ng d峄g s峄 d峄g 膽i峄噉 谩p 1 pha 220VAC v矛 s峄 ti峄噉 d峄g c峄 n贸. B岷 ch岷 ki峄僽 膽峄檔g c啤 l脿 nh瓢 nhau ch峄 kh谩c v峄 c岷 膽i峄噉 谩p. V岷瓂 l脿m sao ch峄峮 cho ph霉 h峄?

1. Ch峄峮 mua M么 t啤 gi岷 t峄慶 theo 膽i峄噉 谩p

Theo 膽i峄噉 谩p M么 t啤 chia ra 2 lo岷:

鉃汳么 t啤 gi岷 t峄慶 1 pha

漂u 膽i峄僲:聽V峄 M么 t啤 gi岷 t峄慶 1 pha c贸 d茫y c么ng su岷 th么ng d峄g 75W t峄沬 1,5kW.

T峄 s峄 truy峄乶 t峄 1/3 cho 膽岷縩 1/1800, th岷璵 ch铆 cao h啤n n峄痑 t霉y t峄玭g n啤i s岷 xu岷.聽膼i峄噉 谩p c贸 th峄 s峄 d峄g 1pha 110V hay 220VAC t霉y vi峄嘽 膽岷 d芒y s峄 d峄g theo s啤 膽峄. M么 t啤 gi岷 t峄慶 1 pha c贸 l峄 th岷 trong vi峄嘽 s峄 d峄g ngu峄搉 膽i峄噉 trong d芒n d峄g. V矛 th岷 c谩c 峄﹏g d峄g, m谩y m贸c 膽瓢峄 s峄 d峄g trong gia 膽矛nh, khu d芒n c瓢, nh峄痭g khu v峄眂 kh么ng c贸 膽i峄噉 3pha, 瓢u th岷 cho nh峄痭g m谩y m贸c c贸 峄﹏g d峄g di 膽峄檔g th矛 r岷 ph霉 h峄.

Nh瓢峄 膽i峄僲:聽M么 t啤 gi岷 t峄慶 1pha c贸 gi谩 th脿nh t瓢啤ng 膽峄慽 cao h啤n nhi峄乽 so v峄沬 M么 t啤 gi岷 t峄慶 3 pha v矛 ph岷 thi岷縯 k岷 c么ng su岷 膽峄檔g c啤 l峄沶 h啤n 膽峄檔g c啤 3pha 膽峄 b霉 l岷 c么ng su岷 khi s峄 d峄g 1pha. V矛 gi谩 th脿nh t瓢啤ng 膽峄慽 cao so v峄沬 lo岷 3 pha n锚n 膽峄檔g c啤 gi岷 t峄慶 3 pha chi岷縨 瓢u th岷 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g.

鉃汳么 t啤 gi岷 t峄慶 3 pha

漂u 膽i峄僲:聽D茫y c么ng su岷 r峄檔g l锚n t峄沬 3700W cho lo岷 th么ng th瓢峄漬g 膽i峄噉 谩p 3pha 220/380VAC v脿 5,5kW t峄沬 132kW cho 膽i峄噉 谩p 380/660VAC, 膽岷 b岷 hi峄噓 su岷 ho岷 膽峄檔g, ti岷縯 ki峄噈 膽i峄噉 n膬ng, gi谩 th脿nh th岷聽h啤n so v峄沬 M么 t啤 gi岷 t峄慶 1 pha, d峄 v岷璶 h脿nh, th铆ch h峄 v峄沬 nhi峄乽 m么i tr瓢峄漬g.

Nh瓢峄 膽i峄僲: t铆nh c啤 膽峄檔g kh么ng cao, ch峄 s峄 d峄g 峄 nh峄痭g n啤i c贸 膽i峄噉 谩p 3 pha.

2. Ch峄峮 mua M么 t啤 gi岷 t峄慶 theo nguy锚n l媒 truy峄乶 膽峄檔g

Theo nguy锚n l媒 truy峄乶 膽峄檔g th矛 M么 t啤 gi岷 t峄慶 chia l脿m c谩c lo岷 sau:

– M么 t啤 gi岷 t峄慶 b谩nh r膬ng

– M么 t啤 gi岷 t峄慶 tr峄 v铆t b谩nh v铆t

– M么 t啤 gi岷 t峄慶 h脿nh tinh

Ch峄峮 b谩nh r膬ng nghi锚ng v矛 n贸 膬n kh峄沺 t峄憈, l脿m vi峄嘽 锚m, ch峄媢 膽瓢峄 t岷 tr峄峮g l峄沶, 瓢u vi峄噒 h啤n h岷硁 so v峄沬 b峄 truy峄乶 b谩nh r膬ng tr峄 r膬ng th岷硁g, d峄 ch岷 t岷 h啤n so v峄沬 b峄 truy峄乶 tr峄 v铆t b谩nh v铆t. G贸c nghi锚ng nh峄 h啤n 20 膽峄 v矛 b谩nh r膬ng nghi锚ng c贸 l峄眂 d峄峜 tr峄, n岷縰 g贸c nghi锚ng c脿ng l峄沶 th矛 l峄眂 d峄峜 tr峄 c农ng t膬ng l锚n, khi 膽贸 ta ph岷 s峄 d峄g 峄 膽峄 ch岷穘. N岷縰 l峄眂 d峄峜 tr峄 c脿ng l峄沶 th矛 ph岷 ch峄峮 峄 膽峄 c脿ng t峄憈, v矛 v岷瓂 ch峄峮 膽峄 nghi锚ng 20 膽峄 l脿 ph霉 h峄 nh岷.

N岷縰 c霉ng m峄檛 c么ng su岷, 聽s峄 v貌ng quay 膽岷 v脿o, ta c贸 th峄 s岷痯 x岷縫 th峄 t峄 t膬ng d岷 moment xo岷痭 c峄 tr峄 ra h峄檖 s峄 gi岷 t峄慶 nh瓢 sau: M么 t啤 gi岷 t峄慶 b谩nh r膬ng > M么 t啤 gi岷 t峄慶 tr峄 v铆t b谩nh v铆t > M么 t啤 gi岷 t峄慶 h脿nh tinh.

鉃⑩灑N岷縰 b岷 mu峄憂 s峄 d峄g 膽峄檔g c啤 gi岷 t峄慶 3 pha cho c谩c m峄 膽铆ch nh瓢 M么 t啤 gi岷 t峄慶 1 pha th矛 c贸 th峄 s峄 d峄g t峄 膽i峄噉 膽峄 膽岷 d芒y l岷 1 pha. Tuy nhi锚n bi峄噉 ph谩p n脿y l脿m gi岷 膽i c么ng su岷 kho岷g 30-40% c峄 膽峄檔g c啤, 膽峄 膽岷 膽瓢峄 hi峄噓 su岷 th峄眂 c峄 膽峄檔g c啤 3 pha th矛 ch煤ng ta c贸 th峄 s峄 d峄g th锚m bi岷縩 t岷 1pha 220V 鈥 ra 3pha 220VAC 膽峄 c岷 ngu峄搉 3 pha cho 膽峄檔g c啤 v脿 c貌n 膽i峄乽 khi峄僴 膽瓢峄 t峄慶 膽峄 c峄 膽峄檔g c啤 n峄痑. (Xem th锚m b脿i vi岷縯 ti岷縯 ki峄噈 膽i峄噉 t峄 bi岷縩 t岷)

V峄沬 nh峄痭g ph芒n t铆ch 峄 tr锚n hy v峄峮g s岷 gi煤p 铆t cho c谩c b岷 trong l峄盿 ch峄峮 thi岷縯 k岷 c谩c s岷 ph岷﹎ c峄 m矛nh c农ng nh瓢 vi峄嘽 ch峄峮 thay th岷 hay 膽谩p 峄﹏g v峄沬 nhu c岷 c么ng vi峄嘽 nhanh nh岷.

M峄峣 th岷痗 m岷痗 v脿 c岷 t瓢 v岷 th锚m v峄 M么 t啤 gi岷 t峄慶 v脿 M么 t啤 膽i峄噉 li锚n h峄 qua 膽峄媋 ch峄:

膼峄媋 ch峄:聽 T15/2A, Kp聽B矛nh Thu岷璶 2, P. Thu岷璶 Giao, Tx. Thu岷璶 An, B矛nh D瓢啤ng

Hotline: 0919.317.201聽–聽0948.723.014 – 0915.010.014

Email : dolinsales01@gmail.com

Website : https://dongling.com.vn

DMCA.com Protection Status

0919.317.201