Công nghệ cũ nhập khẩu với những quy định mới

Trong năm 2019 này với quyết định không cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong trường hợp các nước xuất khẩu đã loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường; không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường theo quy định.

Chỉ cho phép nhập khẩu với loại dây chuyền công nghệ cũ, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam. Quyết định này đã làm một số doanh nghiệp nhỏ khó khăn trong vấn đề chạy vốn đầu tư cho trang thiết bị và dây chuyển sản xuất mới 100%, cũng gây khó khăn cho những đơn vị giám định dây chuyển sản xuất cũ cũ đã qua sử dụng, cũng như dịch vụ giám định máy móc đã từ lâu trở thành một dịch vụ phổ biến được các doanh nghiệp nhỏ đang cần.

Vì thế mà quyết định này đã được thay đổi và đặt ra một số tiêu chí nhập khẩu đối với dây chuyền đã qua sử dụng như sau: Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với QCVN về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường; trường hợp không có QCVN tương ứng thì áp dụng theo chỉ tiêu kỹ thuật của TCVN hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc…

Công nghệ cũ nhập khẩu

>> Tin máy móc motor 3 pha
>> Motor giảm tốc mini – Máy móc công nghệ tiện ích 

Tiêu chí nhập khẩu đối với công nghệ cũ đã qua sử dụng: tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm; riêng một số loại máy móc, thiết bị lĩnh vực cơ khí, sản xuất, chế biến gỗ, sản xuất giấy và bột giấy cho phép có tuổi không quá 15-20 năm.

Tiêu chí nhập khẩu với dây chuyền đã qua sử dụng: công suất phải đạt từ 85% trở lên so với công suất thiết kế; mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế; công nghệ của dây chuyền công nghệ không thuộc các danh mục cấm, hạn chế chuyển giao theo quy định.
Cũng theo Quyết định này, về hồ sơ nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng, doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ gồm: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng thư giám định, bản chính giấy xác nhận của nhà sản xuất máy móc, thiết bị về năm sản xuất và tiêu chuẩn của máy móc, thiết bị…
Thủ tướng Chính ban hành Quyết định 18/2019/QĐ-TT quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng và có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2019. Nên các doanh nghiệp nhỏ cần đẩy mạnh phát triển sử dụng những nguồn tài nguyên cũ để tiết kiệm chi phí là điều vô cùng cần thiết để phát triển hướng đến đầu tư các trang thiết bị mới 100% cho doanh nghiệp của mình. Và đừng quên tim đơn vị cung cấp giám định máy móc và dây chuyền sản xuất cũ uy tính để đảm bảo được trang thiết bị cũ an toàn cho người lao động.
(Theo dmvcontrol)
Contact Me on Zalo
HOTLINE: 0919.317.201